top of page

Lunsjpakker NM U17

Vi tilbyr at lagene kan kjøpe lunsjpakker. Disse bestilles av laglederne.

Lunsjpakker NM U17

Lunsjpakker vil kunne kjøpes i nettbutikken av laglederne.


Pris per lunsjpakke er kr 100 pr. spiller pr. dag, eller kr 250 pr. spiller for alle tre turneringsdagene.


Innhold i lunsjpakke fredag og lørdag: Grov bagett, yoghurt, frukt og smoothie.

Innhold i lunsjpakke søndag: Wraps, yoghurt, frukt og smoothie.

bottom of page