top of page

Solidaritetsfond

NÅ ER DET MULIG Å SØKE OM MIDLER FOR Å BETALE MEDLEMS-KONTINGENT ELLER ANDRE UTGIFTER GJENNOM SOLIDARITETSFONDET TIL BALLKLUBB TROMSØ.

Å være aktiv i Ballklubb Tromsø innebærer en del utgifter. Det er ikke en selvfølge for alle at slike utgifter er lette å håndtere. BKT har et fond hvor familier som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte. Ingen i BKT skal ekskluderes med bakgrunn i økonomi!

Solidaritetsfondet er ment til å helt, eller delvis dekke medlemskontingent/treningsavgift, egenandel til turneringer og hjelp til kjøp av utstyr. Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig, så langt fondet rekker.

Har dere behov for hjelp, ta kontakt med Pål Vegar Storeheier på e-post: paal.v.storeheier@uit.no. Søknadene behandles konfidensielt og behandles fortløpende. Oppgi navn og en begrunnelse for hvorfor dere ønsker støtte og til hva dere ønsker støtte.

bottom of page