top of page

Laglederveileder

Rollen som lagleder for aldersbestemte lag i BK Tromsø er en veldig viktig rolle, og er ment til å fungere som en støtte/hjelp for trener, og en foreldrekontakt mot foreldregruppa til laget. Denne veilederen er ment å gi en rollebeskrivelse over laglederrollen i klubben, og noen tips til informasjon for driften av laget.

 

Organisering

Lagene er underlagt BK Tromsø sin organisasjon, (se organisasjonskart og oppgaver og arbeidsdeling). Lagleder inngår som kontaktledd mellom Styret i BKT og det enkelte lag. Lagleder deltar på vegne av sitt lag i møter som innkalles til i BKT Yngres.

 

Arbeidsoppgaver i klubben

Lagleder vil få ansvaret for å koordinere lagets og foreldregruppens arbeidsoppgaver i klubbens arbeid, dette er/kan være:

- Delta i planlegging av arrangementer klubben skal gjennomføre i yngres

- Lagene vil få tildelt arbeidsoppgaver fra klubben i forbindelse med seniorarrangementer. Det blir lagleders ansvar å skaffe folk til dette fra sitt lag, og melde dette inn til klubbens arrangementsansvarlige i god tid før arrangement

- Bidra til å skaffe folk til felles dugnader klubben ønsker å gjennomføre for å skaffe penger

- Generelt bindeledd mellom klubbens styre og hvert enkelt lag.

 

Arbeidsoppgaver i laget

Lagleder vil sammen med lagets trener ha hovedansvaret for den ukentlige driften av laget. Trener har hovedansvaret for planlegging av treninger, og gjennomføring av disse. Lagleder har som hovedoppgaver i laget å:

- Bistå trener ved behov i forbindelse med gjennomføring av treninger

- Ha dialog med klubbens styre/Yngres om aktiviteter på klubbnivå

- Være bindeledd i foreldregruppa, og dele relevant informasjon fra klubben.

- Opprette og ajourholde evt. kommunikasjonskanaler som f.eks Facebook-gruppe eller maillister.

- Planlegge og gjennomføre påmelding, samt praktiske forhold rundt turneringsdeltakelse (melde på lag, bestille transport, mat osv).

- Avholde foreldremøter ved behov

- Bistå og koordinere dugnadsarbeid rundt laget

Schedule: Welcome
Schedule: News & Updates
bottom of page